แห่ตีเลข ลูกไก่ 3 ขามี 5 นิ้ว เจ้าของเชื่อให้โชค

สกลนคร-พบลูกไก่ที่แปลกประหลาดหลังจากฝักออกมาจากไข่ในคอกไก่สวนยางพารา โดยลูกไก่ดังกล่าวเป็นลูกไก่แรกเกิด ขนสีดำทุกส่วนของอวัยวะปกติ แต่แปลกตรงที่บริเวณหางของไก่มีขาโผล่ออกมาอีก 1 ขา รวมเป็น 3 ขา โดยขาที่โผล่ออกมามีนิ้วเท้า 5 นิ้ว

เจ้าของระบุเลี้ยงไก่มานานจนอายุปานนี้แล้วถึงได้เห็นอะไรลักษณะแบบนี้ โดยลูกไก่ตอนนี้แข็งแรงดีอายุ 3 วัน เจ้าของต้องนำเอาลูกไก่ในคอกเดียวกันนำมาเลี้ยงเป็นพี่เลี้ยง ในคอกไก่ยกสูงกันสัตว์อื่นรบกวน ตั้งชื่อเจ้าสามขา ซึ่งมีชาวบ้านแห่กันมาดูละตีเลขตามความเชื่อจำนวนมาก

ทั้งนี้ในด้านปศุสัตว์ระบุว่า สาเหตุไก่ 3 ขา นั้นเป็นเรื่องปกติในทางวิทยาศาสตร์ที่เกิดขึ้นได้ อาจมาจากสาเหตุแฝดลูกไก่ในไข่ตายลง จึงเหลือเพียงตัวเดียวและมีอวัยวะติดออกมา