จัดอันดับราศีมีเกณฑ์ ‘สิ่งที่รอคอยและตั้งใจไว้จะสมหวัง’

จัดอันดับราศีมีเกณฑ์ ‘สิ่งที่รอคอยและตั้งใจไว้จะสมหวัง’ ในช่วงวันที่ 17 – 23 ส.ค. 2563

  • อันดับ 1พฤษภ เมถุน ตุลย์ กุมภ์

สิ่งที่รอคอยจะประสบความสำเร็จ แต่กว่าจะผ่านพ้นปัญหาและอุปสรรคมาได้ก็ค่อนข้างยากลำบากพอสมควร

  • อันดับ 2 : มังกร กรกฎ สิงห์ กันย์ พิจิก ธนู

อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง ก้าวไปอย่างช้า ๆ แต่ก็ถือว่าก้าวหน้า อย่าเพิ่งท้อ ดวงกำลังจะดีขึ้นเรื่อย ๆ

  • อันดับ 3มีน เมษ

เป็นช่วงที่ต้องคุยกับตัวเอง และหาเป้าหมายที่ชัดเจน อย่าเพิ่งหยุดพัฒนาตนเอง ช้า ๆ ได้พร้าเล่มงาม