ฤกษ์มงคลตามวันเกิดทั้ง 7 วัน เดือนกรกฎาคม 2564 สำหรับใครที่เล็งหาฤกษ์มงคล ฤกษ์ค้าขาย ฤกษ์เจรจาธุรกิจ ให้ประสบผลสำเร็จ

วันจันทร์

• วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564

• เวลา 09.09

• เด่นเรื่อง บารมี

• ทำให้ คนนับถือในหน้าที่การงาน

วันอังคาร

• วันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม 2564

• เวลา 11.09

• เด่นเรื่อง ความมีเสน่ห์เมตตา

• ทำให้ คนรักใคร่ในที่ทำงาน

วันพุธ

• วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2564

• เวลา 07.09

• เด่นเรื่อง การแก้ไขปัญหา

• ทำให้ ปัญหาแก้ไขได้ดีในด้านการทำงาน

วันพฤหัสบดี

• วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564

• เวลา 09.09

• เด่นเรื่อง ผู้ใหญ่สนับสนุน

• ทำให้ ผู้ใหญ่แนะนำช่วยเหลือเรื่องการงานได้อย่างดี

วันศุกร์

• วันจันทร์ที่ 5 กรกฎาคม 2564

• เวลา 14.09

• เด่นเรื่อง การเงินดีมาก

• ทำให้ เงินคล่อง หมุนเวียนได้ดี

วันเสาร์

• วันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม 2564

• เวลา 12.09

• เด่นเรื่อง ทำงานกับคนราชการดี

• ทำให้ ติดต่อ สมหวังดังใจกับคนที่ติดต่อประสานงาน

วันอาทิตย์

• วันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม 2564

• เวลา 10.09

• เด่นเรื่อง ความเป็นผู้นำด้านธุรกิจ

• ทำให้ ชนะคู่แข่ง