ความรู้ที่หลายคนยังไม่เคยรู้เรื่องขั้นตอนการเลือกที่อยู่อาศัยโดยดูตามหลักฮวงจุ้ย

1. #หลักชัยภูมิศาสตร์

หารับกระแสพลังเข้ามาหล่อเลี้ยงสถานที่ให้เต็มที่ ต้องวิเคราะห์ว่าพลังมาจากทางไหน จะหาทางดักรับพลังอย่างไร โดยทำเลที่ดีก็คือทำเลที่มีพลังจำนวนมากมารวมตัวกัน คนที่อยู่ก็จะได้รับพลังเต็มที่ ทำให้คิดการใหญ่สำเร็จได้ง่าย

2. #การคำนวณปราณ

การวางองศาทิศทางที่ดี ของประตู ห้องทำงาน และห้องอื่นๆ

ซึ่งเมื่อได้ชัยภูมิที่ดีแล้ว ก็จึงค่อยมาวัดองศาทิศทาง จัดให้แต่ละทิศเป็นมงคล ทั้งภายนอก-ภายใน

แต่ถ้าหากว่า #ชัยภูมิไม่ดี แม้องศาทิศทางมงคลใดๆ ก็ไม่มีประโยชน์

แต่ถ้าชัยภูมิดี แต่องศาทิศทางเสื่อม ก็ยังไม่สามารถนำพลังดีจากชัยภูมิมาแสดงผลได้

3. #ดวงชะตา

เมื่อได้ทั้งชัยภูมิที่ดี และทิศทางมงคลแล้ว ขั้นต่อมาก็คือดูว่าฮวงจุ้ยดีกับดวงของแต่ละคนโดยตรง ไม่ใช่แค่เจ้าของคนเดียว

4. #ฤกษ์ยาม

เลือกวันที่พลังดีเข้ามา เพื่อใช้เปลี่ยนแปลงการจัดฮวงจุ้ยให้ดีขึ้น ซึ่งการจัดฮวงจุ้ยโดยไม่ดูฤกษ์ ก็จะทำให้ได้ผลไม่แน่นอน

รวมทั้งกรณีที่ต้องการย้ายที่อยู่เร่งด่วนบ้านบางองศาทิศทางในปีนี้ หรือปีหน้าก็อาจจะไม่มีฤกษ์ที่ดี

การดูฮวงจุ้ย จะต้องพิจารณาให้ครบทั้ง 4 ปัจจัย เรียงตามลำดับ จะข้ามขั้นไม่ได้ และขาดส่วนใดส่วนหนึ่งก็ไม่ได้…นะครับ

ต้องเรียนให้ครบทั้ง 4 หัวข้อข้างต้น ถ้ายังเรียนไม่ครบ แต่ไม่มีเวลามาเรียน ก็ควรให้ผู้เชี่ยวชาญช่วยประเมินและเลือกให้นะครับ

เมื่อวานก็ได้ให้คำปรึกษาเรื่องการเลือกเพื่อซื้อฮวงจุ้ยคอนโดในโครงการแห่งหนึ่ง ก็ต้องใช้เวลาตั้งแต่การเตรียมข้อมูล จนปรึกษาเสร็จ เกือบ 6 ชม.