คอหวยไม่พลาด! เล็งทะเบียนรถนายกฯ ลุงตู่ ขณะลงพื้นที่ยะลา สั่งซื้ออย่างไว

คอหวยยะลา เล็ง “ทะเบียนรถ” นายกรัฐมนตรี ก่อนส่งไปทางออนไลน์อย่างรวดเร็ว เพื่อซื้อหวยมาเลย์และหวยไทย ที่จะออกรางวัลในวันพรุ่งนี้ (16 ธ.ค. 64)

วันนี้ (15 ธ.ค.) ขณะที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เดินทางด้วยรถยนต์ฟอร์จูนเนอร์ สีขาว หมายเลขทะเบียน 1 ขข 2880 กรุงเทพมหานคร เพื่อเดินทางไปประชุมที่ศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ก่อนเดินทางมาถึงมีกลุ่มมวลชนต่างๆ มารอให้การต้อนรับ พร้อมด้วยคอหวยที่ตั้งใจมาเล็งหมายเลขทะเบียนรถที่นายกรัฐมนตรีนั่งมา

เมื่อเดินทางมาถึง นายกฯ โบกมือทักทายกลุ่มมวลชนที่มารอต้อนรับที่บริเวณด้านหน้าอาคาร ก่อนที่จะเดินเข้าไปปฏิบัติภารกิจภายในศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ ขณะที่สายตาของคนเล่นหวยเองก็จับจ้องไปที่หมายเลขทะเบียนรถยนต์ที่ พล.อ.ประยุทธ์ นั่งมา นั่นก็คือ 1 ขข 2880 และบันทึกภาพเอาไว้ พร้อมส่งต่อไปให้เพื่อนๆ ทางออนไลน์ เพื่อซื้อหวยทั้งของฝั่งมาเลย์และของไทย ที่จะออกรางวัลในวันพรุ่งนี้

“บิ๊กตู่” ย้ำห่วงประชาชนในชายแดนใต้ เร่งแก้ปัญหาให้เกิดผลเป็นรูปธรรมตามเป้าหมายโดยเร็ว

วันนี้ (15 ธ.ค. 64) เมื่อเวลา 09.40 น. ณ อาคารศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เดินทางมาติดตามงานด้านความมั่นคงและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมฟังรายงานผลสำเร็จการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และมอบพันธุ์กล้าไม้ให้แก่ผู้แทนเกษตรกร จำนวน 3 ราย ได้แก่ พันธุ์ทุเรียนหมอนทอง ราชาผลไม้ที่สร้างรายได้จำนวนมากให้พื้นที่ พันธุ์กาแฟโรบัสต้า ที่เหมาะกับพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และพันธุ์ไผ่พื้นเมือง

โดยมีคณะรัฐมนตรี อาทิ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ร่วมตรวจเยี่ยมครั้งนี้ด้วย ทั้งนี้ นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี สรุปสาระสำคัญดังนี้

นายกรัฐมนตรีกล่าวคิดถึงและห่วงใยประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ถือเป็นพื้นที่อ่อนไหวที่ทั้งความมั่นคงและเศรษฐกิจ ซึ่งรัฐบาลให้ความสำคัญที่จะเร่งแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้เกิดผลเป็นรูปธรรมตามเป้าหมายโดยเร็ว รวมทั้งจะดำเนินการใหม่ๆ เพื่อประโยชน์ต่อประชาชนและพื้นที่ด้วย

โดยให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำ Agri-Map ซึ่งเป็นแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุกในการปลูกพืชให้เหมาะสมกับพื้นที่ รวมทั้งแก้ปัญหาหนี้สิน จัดตั้งวิสาหกิจชุมชนเกิดขึ้น โดยขอให้ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ช่วยขับเคลื่อนเรื่องการค้าขายออนไลน์ด้วย และให้มีการบูรณาการร่วมกันระหว่าง ศอ.บต. ทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้อง และภาคส่วนในพื้นที่

นายกรัฐมนตรียังพอใจต่อการดำเนินการเรื่องการแก้ปัญหาความรุนแรงในพื้นที่ พบว่าสถิติลดลงแม้ยังมีความรุนแรงอยู่ จึงฝากประชาชนทุกคนและทุกภาคส่วนร่วมมือกันแก้ไขปัญหา ช่วยกันเฝ้าระมัดระวังร่วมกับเจ้าหน้าที่ โดยยกตัวอย่างการดำเนินแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของรัฐบาล ด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและทุกภาคส่วนในพื้นที่ เช่น กรณีการดำเนินการขยายผลโครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ไปสู่เมืองต้นแบบที่ 4 อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา “เมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต” ที่ให้จัดทำ SEA หรือผลการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) โดยรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ประกอบการดำเนินการด้วย

ทั้งนี้ รัฐบาลอยากเห็นประชาชนอยู่ดี กินดี มีความสุข สามารถลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคมให้เกิดความเท่าเทียมกัน เกิดสังคมที่เป็นธรรม มีพหุวัฒนธรรมที่สร้างสรรค์และมีคุณค่า ประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข และได้รับโอกาสจากการพัฒนาของรัฐบนฐานศักยภาพของตนเอง ต่อยอดไปสู่การมีชุมชนที่เข้มแข็ง สังคมที่แข็งแรง และประเทศชาติที่มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

พร้อมกันนี้ นายกรัฐมนตรีชื่นชมความก้าวหน้าในการพัฒนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เช่น การขับเคลื่อนโครงการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เป็น “เมืองแห่งปูทะเลโลก” ให้ประชาชนมีอาชีพ มีรายได้จากการเลี้ยงปูทะเล การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เป็น “เมืองแห่งพืชพลัง” เป็นวัตถุดิบให้กับโรงงานและโรงไฟฟ้าในพื้นที่ เป็น “เมืองแห่งปศุสัตว์ฮาลาลจังหวัดชายแดนภาคใต้” และ “เมืองแห่งผลไม้” อีกด้วย

โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีมอบหมาย ศอ.บต. ทำงานร่วมกับส่วนราชการให้เป็นรูปธรรม อย่างน้อย 3 เรื่องสำคัญ ได้แก่

จัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ตามแนวทางโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย

จัดตั้งโรงเรียนเทคโนโลยีและนวัตกรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

การจัดสร้าง “หอเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์กับการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้” น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในสถาบันพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ที่มีต่อพสกนิกรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

รวมไปถึงการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตลอดจนส่งเสริมการจัดการแข่งขันระดับโลก อาทิ การวิ่งเทรล ณ พื้นที่อำเภอเบตง จังหวัดยะลา และการวิ่งมาราธอนระดับโลกในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี ชื่นชมการดำเนินงานของกิจกรรมต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ย้ำให้ประชาชนเปิดใจและเปิดตาให้กว้าง หาความรู้จากเทคโนโลยีสมัยใหม่และดิจิทัล หรือสื่อออนไลน์ เพื่อนำกลับมาพัฒนาศักยภาพตนเองให้ดียิ่งขึ้น โดยนายกรัฐมนตรีจะติดตามการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องใกล้ชิด ซึ่งทุกอย่างจะสำเร็จได้นั้น ทุกคนต้องร่วมมือกันทั้งภาครัฐบาล หน่วยงานในพื้นที่ และภาคประชาชน

จากนั้น นายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมกิจกรรมในการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่

1) การขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “เก้าอี้สุขใจสู่รองเท้าสั่งตัด” และการนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการวินิจฉัยความพิการ

2) นายกรัฐมนตรีเปิดปฏิบัติการ “การขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้” ภายใต้กรอบแนวทาง “1 ข้าราชการ ศอ.บต. 1 ครัวเรือนยากจน” และ

3) การส่งเสริมการเรียนรู้การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร “การสอนภาษาไทยในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน” และ “การใช้สื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาไทยควบคู่ภาษาพื้นถิ่น” พร้อมชมนิทรรศการการดำเนินงานต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และการพัฒนาพื้นที่เมืองต้นแบบเบตง จังหวัดยะลา “Amazean Jungle Trail” ก่อนตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการน้ำพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยของศูนย์บริหารจัดการน้ำส่วนหน้าจังหวัดชายแดนภาคใต้